Realizacja Pomocy Żywnościowej

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorzanach, z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 418 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z Gminy Jeziorzany w województwie lubelskim.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 3,84560 ton żywności w formie 418 paczek żywnościowych.