Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jeziorzanach

ul. Rynek 28

Kontakt:

tel. 81-8578103
e-mail: biuro@opsjeziorzany.pl