POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2018

POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2018

CEL PROGRAMU: zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień  2018 – czerwiec 2019

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorzanach informuje, że przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2018, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.402,00 zł zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorzanach, lub w przypadku osoby bezdomnej- oświadczenia podpisanego w tut. OPS.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w 3 transzach, w formie paczek żywnościowych, wydawanych bezpłatnie, w składzie których do czerwca 2019 r. znajdą się artykuły spożywcze takie jak: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Wszelkie informacje o zasadach realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Programy lub można uzyskać je w siedzibie GOPS w Lubartowie ul. Lubelska 18A bądź telefonicznie nr: (81) 854 59 10.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji kierować należy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  ul. Nowogrodzka1/3/5, 00- 513 Warszawa.